Alimentación

Liña de Alimentación Saudable e Sostible

Segundo a Organización Mundial da Saúde (OMS), a alimentación saudable e sostible constitúe un modelo de alimentación que promove a saúde e o benestar das persoas, con baixa presión e impacto ambiental, accesible, alcanzable, segura, equitativa e aceptada culturalmente. Garante a achega dos nutrientes necesarios de forma adecuada e equilibrada, sen exceder as necesidades enerxéticas, permitindo o crecemento e o desenvolvemento das persoas en todas as etapas da súa vida. As actividades de I+D+i nesta liña desenvólvense dentro de tres grandes ámbitos: 1.- Caracterización de Alimentos, 2.- Valoración Nutricional, 3.- Comercialización e Investigación de Mercado
 
 
Liña de Alimentación Saudable e Sostible
Grandes prioridades e ámbitos concretos de actuación en I+D+i
 
  • Caracterización de Alimentos
  • Valoración Nutricional
  • Comercialización e Investigación de Mercados