Domingo, 05 de Novembro de 2017

A Consellería de Medio Ambiente remitirá á información ao Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación e Medio Ambiente a proposta do Parque Nacional como Humidal de Importancia Internacional Este espazo comprendido polos catro arquipélagos constitúe unha excelente representación de zonas húmidas mariñas e costeiras do litoral atlántico ibérico, comparten valores patrimoniais e están conectados por unha intricada rede de interaccións ecolóxicas e culturais, que os converten nunha unidade única de xestión e protección A Consellería de Medio Ambiente destaca a existencia dunha rede de covas mariñas ou a presenza de importantes colonias de cría de gaivota patiamarela e cormorán moruño, como un dos criterios que establece o convenio Ramsar

Mércores, 01 de Novembro de 2017

O conxunto do Parque Nacional Marítimo-Terrestre incrementou as visitas durante o periodo estival nun 2,4% No que vai de ano máis de 427.000 persoas pasaron por algún dos catro arquipélagos que conforman o parque

Xoves, 26 de Outubro de 2017

2017/10/26: A conservación do patrimonio natural e a loita contra o cambio climático serán materias prioritarias nas contas de Medio Ambiente para o 2018, que se elevan a máis de 280 M€

2017/10/26: A conservación do patrimonio natural e a loita contra o cambio climático serán materias prioritarias nas contas de Medio Ambiente para o 2018, que se elevan a máis de 280 M€

presenta o orzamento do departamento que dirixe, co que tamén se mantén o compromiso coa mellora da calidade das rías galegas e darase un novo pulo á paisaxe galega, que irá da man dunha mellor ordenación do territorio Mato Otero salienta o esforzo lexislativo da Consellería, que ao longo do 2018 aprobará a Lei de Patrimonio Natural e iniciará a tramitación da Lei de Ordenación do Territorio e dunha nova Lei de Residuos de Galicia Na liña da protección dos recursos naturais, anunciou unha modificación do sistema actual de emisións de autorizacións de acceso ao Parque Nacional das Illas Atlánticas Indica que o cambio climático é unha realidade para a sociedade, polo que o departamento que dirixe deseñará un plan de adaptación das costas galegas a este fenómeno Os orzamentos de Augas de Galicia superan un ano máis os 100 millóns de euros e permitirán a posta en marcha de novas infraestruturas e avanzar no saneamento das rías, en definitiva, conseguir que as augas en Galicia sexan cada vez de maior calidade e con maiores parámetros de control
Mércores, 25 de Outubro de 2017

A directora do Instituto de Estudo do Territorio explica que en Galicia se estableceron cinco grupos de investigación de recoñecido prestixio nos eidos da planificacións de espazos naturais, da planificación rural, do desenvolvemento socioeconómico e territorial, da planificación de infraestruturas civís e do urbanismo O obxectivo é crear unha rede interconectada de espazos verdes e outros elementos ambientais que conserven as funcións dos ecosistemas naturaisNovas máis lidas

(25) 2022/10/13: Presentación da Monografía “Do monte, das aveas, dos castiñeiros, dos pomares e dou...

(21) 2022/07/26: Publicado o novo número da revista científico-técnica Recursos Rurais (nº 18 - Xullo...

(21) 2022/04/27: O IBADER asiste á reunión anual de seguimento do proxecto LIFE IP PAF-WILD ATLANTIC NA...

(19) 2021/12/30: Publicada unha nova Monografía do IBADER: Áreas Naturales Protegidas...

(16) 2022/04/26: Visita técnica a Irlanda para o establecemento de redes con outros proxectos LIFE...

(15) 2022/04/29: Primeira visita de IBADER ás localidades irlandesas de LIFE INSULAR...

(13) 2022/05/27: Universidade de Verán 2022 - Xornadas sobre protección e maltrato animal coa participa...

(12) 2023/03/23: O IBADER participa na avaliación do impacto dos parques eólicos sobre as turbeiras de ...

(12) 2023/02/17: Aberta a inscrición para o VII Congreso Internacional do Castiñeiro 2023...

(11) 2022/09/06: Acto de Lectura de Tese de Doutoramento na aula Luciano Sáchez García do IBADER...