Banco de Datos

Arbores senlleiras


BIODIVERSIDADE: ESPECIES: ARBORES E FORMACIONS SENLLEIRAS

1.- Disposicións, estratexias e plans de ámbito Estatal.
 
1.1.- Normativa xeral
 
 • Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. BOE 299. 14/12/2007.Texto original [BOE].
 • Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. BOE 299. 14/12/2007.Texto consolidado [BOE].

2.- Disposicións, estratexias e plans de ámbito Galego
 
2.1.- Normativa xeral
 
 • Decreto 10/2015, do 22 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 67/2007, do 22 de marzo, polo que se regula o Catálogo galego de árbores senlleiras. DOG 25, 06/02/2015. [DOG].
 • Decreto 67/2007, do 22 de marzo, polo que se regula o Catálogo Galego de Árbores Senlleiras. DOG 74, 17/04/2007. [DOG]. Disposición derogada.

2.2.- Situación do Catálogo de Arbores e Formacións Senlleiras
 
Ano-2024
 • Resolución do 1/03/2024, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión dunha formación no Catálogo galego de árbores senlleiras. DOG 50, 11/03/2024. [DOG].
 
Ano-2023
 • Resolución do 14/11/2023, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión de dúas árbores e unha formación no Catálogo galego de árbores senlleiras. DOG 222, 22/11/2023. [DOG].
 • Resolución do 19/04/2023, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión de tres árbores e unha formación no Catálogo galego de árbores senlleiras. DOG. 87, 08/05/2023. [DOG].
 • Resolución do 4/04/2023, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión dunhas árbores no Catálogo galego de árbores senlleiras. DOG 74, 24/04/2023. [DOG].
 
Ano-2022
 • Resolución do 28/11/2022, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión dunha árbore no Catálogo galego de árbores senlleiras. DOG 232, 7/12/2022. [DOG]
 • Resolución do 28/10/2022, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión dunha formación no Catálogo galego de árbores senlleiras así como a descatalogación dunha árbore por morte biolóxica. DOG 218, 16/11/2022. [DOG].
 • Resolución do 19/07/2022, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión dunha árbore no Catálogo galego de árbores senlleiras. DOG 143, 28/07/2022 [DOG].
 • Resolución do 17/02/2022, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión dunha árbore no Catálogo galego de árbores senlleira. DOG 40, 28/02/2022. [DOG].
 
Ano-2021
 • Resolución do 29/10/2021, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión de dúas árbores no Catálogo galego de árbores senlleiras. DOG 215, 09/11/2021. [DOG].
 • Resolución do 23/03/2021, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión dunha formación no Catálogo galego de árbores senlleiras. DOG 65, 08/04/2021. [DOG].
 
Ano-2020
 • Resolución do 31 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a descatalogación de varios elementos do Catálogo galego de árbores senlleiras. DOG 163, 14/08/2020. [DOG].
 
Ano-2019
 • Resolución do 22/03/2019, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión dun exemplar no Catálogo galego de árbores senlleiras. DOG 64, 2/04/2019. [DOG].
 • Resolución do 28/11/2019, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión dunha formación no Catálogo galego de árbores senlleiras DOG 234, 10/12/2019. [DOG].
 
Ano-2018
 • Resolución do 2/08/2018, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión dun exemplar e unha formación no Catálogo galego de árbores senlleiras. DOG 160, 23/08/2018. [DOG].
 
Ano-2017
 • Orde do 22/11/2017, pola que se actualiza o Catálogo galego de árbores senlleiras. DOG 232, 07/12/2017. [DOG].
 • Resolución do 20/11/2017, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión de dous exemplares e unha formación no Catálogo galego de árbores senlleiras así como a descatalogación dunha árbore por morte biolóxica. DOG 232, 07/12/2017. [DOG].
 • Resolución do 16/05/2017, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión de varios exemplares no Catálogo galego de árbores senlleiras. DOG 103, 01/06/2017 [DOG].
 • Anuncio do 14/02/2017, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, polo que se someten a información pública varias solicitudes de inclusión no Catálogo galego de árbores senlleiras. DOG 45, 06/03/2017. [DOG].
 
Ano-2016
 • Anuncio do 17/11/2016, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, polo que se someten a información pública varias solicitudes de inclusión no Catálogo galego de árbores senlleiras. DOG 234, 09/12/2016. [DOG].
 • Anuncio do 15/06/2016, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, polo que se someten a información pública varias solicitudes de inclusión no Catálogo galego de árbores senlleiras. DOG 130. 11/07/2016. [DOG].
 • Anuncio do 18/05/2016, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, polo que se someten a información pública varias solicitudes de inclusión no Catálogo galego de árbores senlleiras. DOG 108, 08/06/2016. [DOG].
 • Anuncio do 13/01/2016, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, polo que se somete a información pública unha solicitude de inclusión no Catálogo galego de árbores senlleiras. DOG 20, 01/02/2016. [DOG].
 
Ano-2015
 • Anuncio do 24/11/2015, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, polo que se somete a información pública unha solicitude de inclusión no Catálogo galego de árbores senlleiras. DOG 237, 14/12/2015. [DOG].
 • Resolución do 16/09/2015, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se fai pública a inclusión dun exemplar no Catálogo galego de árbores senlleiras. DOG 188, 01/10/2015. [DOG].
 • Anuncio do 30/07/2015, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, polo que se somete a información pública unha solicitude de inclusión no Catálogo galego de árbores senlleiras. DOG 153, 13/08/2015. [DOG].
 • Anuncio do 14/07/2015, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, polo que se someten a información pública varias solicitudes de inclusión no Catálogo galego de árbores senlleiras. DOG 145, 03/08/2015. [DOG].
 • Anuncio do 23/04/2015, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, polo que se someten a información pública varias solicitudes de inclusión no Catálogo galego de árbores senlleiras. DOG 89, 13/05/2015. [DOG].
 
Ano-2011
 • Orde do 3/10/2011 pola que se actualiza o Catálogo galego de árbores senlleiras. DOG 196, 13/10/2011. [DOG].
 • Anuncio do 2/08/2011, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, polo que se somete a información pública o borrador do proxecto da orde pola que se actualiza o Catálogo galego de árbores senlleiras. DOG 154, 11/08/2011. [DOG].
 
Ano-2006
 • Resolución do 11/07/2006, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se somete a información pública e audiencia aos interesados o Catálogo galego de árbores senlleiras. DOG 143, 26/07/2006. [DOG].