Estación Científica do Courel (ECC)


Tarifas polo uso das dotacións da EC-Courel

Na actualidade mantéñense as tarifas establecidas para o curso 2019-2020 pola USC.

Os usuarios se diferenzas en tres grupos: Usuario interno (persoal do IBADER que colabora no mantemento da propia EC-Courel e/o desenvolve actividades de investigación do centro), Usuario propio (persoal da USC que non forma parte do IBADER). E persoal externo, adscrito a outras universidades, centros de investigación ou entidades.

O alumnado en actividades docentes está exento do IVE. No resto dos servizos débese engadir o IVE que será aplicado en función do tipo de servizo prestado.

O pago por prestación de servizos será efectuado a través da unidade de asuntos económicos da Universidade de Santiago de Compostela (Campus Terra, Lugo).