Estación Científica do Courel (ECC)


Guía de teléfonos e enlaces web

 
Emerxencias – Xunta de Galicia 112  
     
Guardia Civil 062  
Guardia Civil – Posto de Seoane +34 982 433 083  
     
Estación Científica do Courel   Link-Web-IBADER-ECC
Administración +34 982 821 900  
Administración +34 982 821 901  
     
IBADER – Campus Lugo   Link-Web-IBADER
Administración - Dirección +34 982 824 500  
Administración - Secretario +34 982 824 503  
Laboratorio Biodiversidad +34 982 824 507  
     
Universidade de Santiago (Campus Terra, Lugo)    
Centralita +34 881 811 000 Link-Web-USC
Información +34 881 812 000 Link-Web-USC
Vicerreitoria +34 982 821 501 Link-Web-USC-Lugo
Xerencia +34 982 823 555 Link-Web-USC-Xerencia
Coordinadora Campus Terra +34 982 822 880 Link-Web-USC-Campus-Terra
RIADT - Microscopia +34 982 822 806 Link-Web-USC-RIADT
RIADT - Análise Elemental +34 982 822 816 Link-Web-USC-RIADT
Vixilancia – 24 Horas +34 647 344 344  
Areas de Seguridade da USC (Santiago) 33 334  
Xestión de residuos da USC (Santiago) 33 332  
     
Concello de Folgoso do Courel   Link-Web-Concello de Folgoso
Alcaldía e oficinas municipais +34 982 433 001 Link-Web-Concello de Folgoso
Oficina municipal de turismo +34 982 433 134 Link-Web-Concello de Folgoso
Información: Aloxamentos ---- Link-Web-Concello de Folgoso
Información: Restaurantes e Bares ---- Link-Web-Concello de Folgoso
Información: Taxis ---- Link-Web-Concello de Folgoso
     
Centro de Saude en Seoane do Courel +34 982 433 090 Mapa-Web-Centro Saude
Centro de Saude en Folgoso do Courel +34 982 433 033 Mapa-Web-Centro Saude
Hospital Comarcal de Monforte de Lemos +34 982 417 900  
Instituto de Toxicoloxía +34 915 620 420  
Farmacia en Folgoso do Courel +34 982 433 007 Mapa-Web-Farmacia
Farmacia-Botiquín en Folgoso do Courel +34 982 434 044 Mapa-Web-Botiquin
     
Consellería de Medio Ambiente    
CMACC - Presentación  ------ Link-Web-CMA
CMACC - Directorio  ------ Link-Web-Directorio
     
Confederación Hidrográfica Miño-Sil    
CHMS - Presentación  ------ Link-Web-CHMS
CHMS – Directorio  ------ Link-Web-Directorio
     
GDR Ribeira Sacra - Courel +34 982 874 314 Link-Web-Inicio
Museo Geológico de Quiroga 982 435 125 Link-Web-Directorio
     
Información Meteorolóxica    
EUMETSAT ------ Link-Web-EUMETSAT
Meteo France ------ Link-Web-MeteoFrance
Drops Live – Radar Europe ------ Link-Web-Drops-Live
     
Agencia Española de Meteorología    
Observación e previsión ------ Link-Web-AEMET-1
AEMET-Radar ------ Link-Web-AEMET-2
     
Meteo Galicia    
Observación e previsión ------ Link-Web-Meteogalicia-1
Meteo Galicia - Radar ------ Link-Web-Meteogalicia-2
     
Visores cartográficos    
Iberpix CNIG – IGN  ------ Link-Web-Iberpix
SIGNA – IGN  ------ Link-Web-SIGNA
Xunta de Galicia – Conservación Natureza  ------ Link-Web-DXCN
Xunta de Galicia – IET  ------ Link-Web-IET
Xunta de Galicia – SERGAS - SIG  ------ Link-Web-SERGAS
Catastro – Visor Dixital  ------ Link-Web-Catastro