Nota Legal

Identificación do propietario do sitio web
A web do IBADER - Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural- (ibader.gal) é un sitio deseñado por Prodesin cuxa propiedade pertence ao IBADER, Campus Terra. ·E-27002 LUGO Universidade de Santiago e C.I.F N : Q150081A
O uso do sitio web é gratuíto e, nalgúns casos, esta utilización pode ser suxeita a Termos e condicións de uso. Polo tanto, o acceso e utilización dos servizos do sitio web supón a aceptación destas condicións.
En adelante faremos referencia a IBADER para designar o propietario do sitio web.

Contido, términos e responsabilidades legais
O sitio web inclúe contidos desenvolvidos polo seu dono e os seus colaboradores, que son soamente con fins informativos, xa que en ocasións poden non reflectir a noticia máis recente. En calquera momento tales contidos poden ser modificados e / ou substituídos por novos, sen aviso ou responsabilidade.
Os contidos do sitio web non poden ser considerados, en calquera caso, como un substituto para un consello. Non haberá ningunha relación comercial, profesional ou calquera outra relación cos profesionais do sitio web, simplemente porque o acceso a el polos usuarios.
No caso de enlaces a outros sitios, xenomica.eu non será responsable do seu contido por non ter ningún control sobre eles.
O usuario ao acceder ao sitio, o fai pola súa propia conta e risco. xenomica.eu non garante nin a rapidez nin a falta de interrupción, nin a ausencia de virus na páxina web. Ademais, o propietario do sitio, funcionarios, socios, empregados e representantes non poden ser responsables por calquera danos derivados do uso deste sitio web, nin por calquera acción tomada en base á información que se inclúe neste.
A ausencia de virus ou outros elementos nocivos que poderían danar ou cambiar o sistema informático, documentos electrónicos ou ficheiros dos usuarios deste sitio web non é garantizada. En consecuencia, o dono do sitio non é responsable dos danos que tales elementos podan causar aos usuarios ou a terceiros.


Aceptación dos Termos de Uso
Estas condicións destínanse a regular o uso deste sitio web que o IBADER pon a disposición do público neste enderezo web. A utilización do sitio por un terceiro dá a condición de usuario e implica a aceptación plena por parte do Usuario de todas e cada unha das condicións incluídas neste Aviso Legal.
O IBADER pode ofrecer a través do sitio web, servizos ou produtos que poidan estar suxeitos a unhas condicións especiais que, dependendo do caso, substitúen, completan e / ou modifican as presentes condicións, e que informan o usuario en cada caso concreto.

O uso axeitado da web
O usuario acepta utilizar o sitio web, contidos e servizos de conformidade coa lei, o presente Aviso Legal, os bos costumes ea orde pública. Do mesmo xeito, o usuario acepta non utilizar o sitio web ou os servizos prestados por el para fins que son efectos ilegais ou contrarios ao contido do presente Aviso Legal, en detrimento dos intereses ou dereitos de terceiros, ou que calquera forma dedano ao sitio web ou os seus servizos ou impedir a apreciación normal do sitio por outros usuarios. O usuario acepta expresamente a non destruír, alterar, inutilizar ou doutra forma, danar datos, programas ou documentos e outros elementos atopados na páxina web da fundación.
O usuario acepta non dificultar o acceso doutros usuarios mediante o consumo masivo dos recursos a través dos cales IBADER ofrece o servizo, así como as accións que os danos, interromper ou xerar erros neses sistemas de computación.
O usuario acepta non introducir programas, virus, macros, applets, controis ActiveX ou calquera outro dispositivo lóxico ou secuencia de carácteres que causen ou sexan susceptibles de causar calquera tipo de alteración nos sistemas informáticos do IBADER ou de terceiros.

Publicidade
Este sitio non hospeda publicidade nin contidos patrocinados.

A propiedade intelectual
© ibader.gal  Todos os dereitos reservados.
Todo o contido do sitio web, salvo indicación en contrario, son propiedade exclusiva da USC.
O IBADER non concede ningunha licenza ou autorización de uso persoal ao usuario nos seus dereitos de propiedade intelectual e industrial ou outros dereitos relacionados ao seu sitio e os servizos nel ofrecidos.
Polo tanto, o usuario recoñece que a reprodución, distribución, comercialización, transformación e, en xeral, calquera outra forma de explotación, por calquera medio, a totalidade ou parte dos contidos deste sitio web constitúe unha violación dos dereitos de propiedade intelectual e / ou industrial do titular dos dereitos de autor.

Política en relación aos datos persoais obtidos a través da web e protección de datos persoais

A través da web non se recolle ningunha información persoal sen o seu coñecemento, nin tampouco son trasladados a terceiros.
Sen prexuízo das disposicións indicadas en cada un dos formularios na web, onde os usuarios proporcionan os seus datos persoais é expresamente autoriza ao IBADER ao tratamento de datos persoais con fins que no mesmo indícanse. O IBADER non inclúen os datos facilitados polo usuario en ningún arquivo, nin serán trasladados a terceiros.
Conforme o disposto na Lei 15/1999, de 13 de decembro de Protección de Datos Persoais (Lei), e demais lexislación aplicable e / ou substituílo con toda a información recibida na web través de consultas, datos de envío, ou outros medios, será tratado coa máis estrita confidencialidade e absoluta.
Os datos persoais que se obtidos a través do sitio web non están incluídos en ningún ficheiro nin son tratados ou transferidos a terceiros. Teñen a protección necesaria para evitar a alteración, perda ou acceso non autorizado.
Este sitio usa cookies. As cookies son pequenos ficheiros de datos que se xeran no ordenador do usuario e nos permiten coñecer a seguinte información:

  • A data e hora da última vez que o usuario visitou o noso sitio.
  • A concepción de contidos que o usuario escolleu na súa primeira visita ao noso sitio web. Elementos de seguridade que interveñen no control de acceso ás áreas restrinxidas. Mostrar a publicidade AdSense Google por cookies de terceiros
  • A navegación a través deste sitio web é considerada como aceptación polo usuario e consentimento para eses cookies son instalados. Os usuarios teñen a posibilidade de impedir a xeración de cookies, seleccionando a opción axeitada no seu navegador.

O IBADER comprométese a cumprir a súa obriga de segredo dos datos persoais eo seu deber de mantelos confidencial, e tomar as medidas necesarias para evitar a alteración, perda ou acceso non autorizado, ver en todo momento estado da tecnoloxía.

Lei aplicable e xurisdición

Estas condicións de uso rexeranse pola lei española, son os tribunais competentes da cidade de Santiago de Compostela para entreter calquera dúbida que poidan xurdir sobre a interpretación, aplicación e cumprimento. Os usuarios, en virtude da súa aceptación das condicións indicadas no presente aviso legal, renuncian expresamente calquera xurisdición que, aplicando o actual Código de Proceso Civil, poden aplicar.

As modificacións dos Termos de Uso
O IBADER resérvase o dereito de modificar, desenvolver ou actualizar en calquera momento e sen previo aviso, as condicións de uso deste sitio web. Os usuarios serán automaticamente vinculado ás condicións de uso en vigor no momento en que acceder ao sitio, entón ten que ler, periodicamente, as condicións de uso.